Rioolkinderen:

We zijn in 1998 in Boekarest met een werk onder deze kinderen begonnen.     Eerst op straat, onder de rioolkinderen. Bij Gara de Nord, het centraal station. Daar is een inloophuis uit voortgekomen, Casa Cana, in de buurt van het centraal station. Later ook in Constanta aan de Zwarte Zee, daar was "Casa Sami", ook in de buurt van het station, waar veel straatkinderen en arme gezinnen in hutjes wonen. Doordat het beter gaat in Roemenië is Casa Sami gesloten, elders is onze hulp meer nodig! We hebben daar ruim 15 jaar zeer uiteenlopende hulp geboden. Van eten en drinken, tot kinderen naar school. Nu gaat het beter, doordat veel Roemenen in het westen werk hebben gevonden, ook in Nederland. Casa Cana in Boekarest is er nog steeds en hun hulp is daar nog steeds nodig. De problemen van de grote stad blijven bestaan! Constanta is een havenstad en een toeristen stad, ook daardoor gat het daar nu veel beter !

Theo van Hoof uit Valkenswaard is hiermee begonnen. Later kwamen anderen meehelpen. Vanaf het begin hebben jonge Roemenen meegeholpen, de meesten hebben een goede opleiding. Zij vormen de kern van dit werk. Wij hebben Roemeense teams met een enkele Nederlanderlander die er bij komt als vrijwilliger. Theo is de pionier en coördineerd dit werk. In Boekarest hebben Lucas en Lisa de verantwoordelijkheid. We werken goed samen en helpen elkaar. Er is ook een goede samenwerking met anderen.

Voor de kleintjes, kinderen van straatkinderen, hebben we een gezinsvervangend tehuis, Diaconia Familia.   Het is als een liefdevol gezin, met een pleegvader en pleegmoeder, waar de kinderen erg gek op zijn! De kinderen gaan in het dorp naar school. Dit werk gaat door !


De straatkinderen en kinderen uit de arme gezinnen, hebben dikwijls geen indentiteitsbewijs en hun ouders meestal ook niet. Daarom vallen ze overal buiten, de gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen enz.  We helpen ze bij de basisvoorzieningen, in wat ze nodig hebben en proberen een indentiteitsbewijs voor ze te regelen. Meestal moeten ze dan terug naar hun geboortedorp of stad om te kijken in een gemeentearchief of er misschien een geboortebewijs van hen te vinden is. Of dat er nog familie is die kan bewijzen dat ze bij hen horen.  We helpen ze naar school, zodat ze een kans hebben op een betere toekomst!


 Geen indentiteitskaart is heel slecht, omdat ze voor de wet eigenlijk niet bestaan en daarom nergens aanspraak op kunnen maken! Wij proberen ze te helpen bij wat nodig is...dokter, onderwijs enz...een thuis, als hun ouders niet voor hen kunnen zorgen! We hebben een groot huis met een wisselend aantal kinderen.

En pleegouders en verzorgers die er voor hen zijn. Een huis waar met heel veel liefde voor hen wordt gezorgd, als een groot gezin! Ze gaan weer naar school en het functioneerd als een gezin!