Stichting S.O.S. Straatkinderen

Lijmziederwei 6

5551 SB  Valkenswaard

The Netherlands

IBAN: NL50 INGB 0682 7641 75 

Tel. 040-201.28.28

Directeur / pionier: Theo van Hoof  - tel. +31 (0)40-201.28.28

www.sos-straatkinderen.eu

E-mail: 

info@sos-straatkinderen.nl

t.vanhoof5@chello.nl